Handyman på set

Liker godt å være med på opptaksdager, gjerne når det koker litt. Trår til der det trengs, og prøver å ligge litt i forkant. Ta kontakt om det skulle dukke opp et behov, så blir vi enige om hva som trengs av verktøy, forarbeid etc